اطلاعات بورس

برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید
برای سفارش تبلیغات کلیک کنید

تبلیغات

Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
شاخص بورس
نام شاخص ارزش بالاترین ارزش پایین ترین ارزش تفاوت (نسبت به دیروز) تاریخ
شاخص بازده نقدي قيمت ۲۹۲۶۳۲ ۲۹۲۶۳۲ ۲۹۲۶۳۲ -۱۹.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۵:۴۵
شاخص ۳۰ شركت بزرگ ۳۳۱۷.۹ ۳۳۱۶.۸ ۳۳۲۴.۱ -۴.۱۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۱
مبلمان ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۲۷۲.۷ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
راديويي ۵۶۰.۴ ۵۵۷ ۵۶۰.۴ ۲.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
فني مهندسي ۵۹۸.۲ ۵۹۸.۲ ۶۰۰.۸ -۰.۸۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
بانكها ۶۳۷.۳ ۶۳۷.۳ ۶۳۸.۷ -۱.۲۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
انبوه سازي ۶۶۸.۸ ۶۶۸.۸ ۶۷۷.۵ -۷.۵۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
محصولات چرمي ۶۷۳.۱ ۶۷۳.۱ ۶۷۴.۳ -۱.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
استخراج نفت جز كشف ۶۷۳.۷ ۶۷۳.۷ ۶۷۷.۱ -۳.۴۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
سيمان ۷۷۴.۸ ۷۷۴.۸ ۷۷۵.۴ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
پيمانكاري ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۹۱۹.۷ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
ذغال سنگ ۱۰۵۵.۹ ۱۰۴۰ ۱۰۵۶.۴ ۲۰.۱۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
حمل و نقل ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۱۱۲۵.۲ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
منسوجات ۱۲۱۲.۳ ۱۲۱۲.۳ ۱۲۱۲.۳ ۰.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
سرمايه گذاريها ۱۴۳۴.۵ ۱۴۳۴.۵ ۱۴۴۱.۱ -۶.۵۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
سايرمالي ۱۵۹۵.۹ ۱۵۷۹.۶ ۱۵۹۵.۹ ۱۵.۴۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
كاني غيرفلزي ۱۷۸۱.۳ ۱۷۷۱.۸ ۱۷۹۲.۸ -۱۲.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
وسايل ارتباطي ۲۱۷۱.۹ ۲۱۳۸.۵ ۲۱۷۱.۹ ۴۲.۵۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
غذايي بجز قند ۲۳۲۳.۲ ۲۲۸۹.۳ ۲۳۲۴.۹ ۳۴.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
ابزار پزشكي ۲۴۴۰.۵ ۲۴۴۰.۵ ۲۵۱۰.۹ -۷۰.۴۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
کاشي و سراميك ۲۴۶۱.۴ ۲۴۵۸.۷ ۲۴۶۹.۱ -۸.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
حمل و نقل ۲۶۴۸.۱ ۲۶۴۸.۱ ۲۶۵۱.۳ -۳.۲۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص۵۰شركت فعالتر ۳۰۲۰.۴ ۳۰۱۸.۲ ۳۰۲۱.۶ ۰.۷۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
بيمه و بازنشسته ۳۱۱۰.۳ ۳۱۱۰.۳ ۳۱۳۸.۲ -۲۹.۲۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
رايانه ۴۱۳۳.۸ ۴۱۳۳.۸ ۴۱۳۷ -۳.۲۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
ساير معادن ۴۳۷۴.۴ ۴۳۰۹.۴ ۴۳۷۴.۴ ۶۴.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
قند و شكر ۴۵۷۷.۴ ۴۵۷۷.۴ ۴۶۰۷.۱ -۲۳.۷۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
مواد دارويي ۴۶۹۳.۱ ۴۶۶۹.۸ ۴۶۹۳.۱ ۵۶.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شيميايي ۵۱۶۶.۹ ۵۱۵۱.۹ ۵۱۶۷.۳ ۱۵.۴۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
زراعت ۶۴۳۸.۸ ۶۳۸۱.۸ ۶۴۳۸.۸ ۵۲.۳۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
چند رشته اي ص ۷۳۱۳.۲ ۷۳۱۳ ۷۳۳۳ -۱۹.۸۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
ماشين آلات ۹۹۵۶.۷ ۹۹۳۴.۷ ۹۹۷۴ ۲۰.۴۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
محصولات كاغذ ۱۰۳۹۰.۴ ۱۰۳۹۰.۴ ۱۰۴۸۳.۷ -۱۰۰.۷۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
خودرو ۱۰۶۷۳.۸ ۱۰۶۷۳.۸ ۱۰۹۵۳.۵ -۲۹۲.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
محصولات فلزي ۱۵۸۸۸ ۱۵۸۸۶.۹ ۱۵۹۹۰.۸ -۹۸.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
كانه فلزي ۱۶۱۱۱.۹ ۱۶۱۱۱.۹ ۱۶۲۱۷.۹ -۱۱۰.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
لاستيك ۱۷۸۲۰.۲ ۱۷۸۲۰.۲ ۱۷۹۳۱ -۱۲۵.۱۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
محصولات چوبي ۲۸۵۶۵.۴ ۲۸۵۶۵.۴ ۲۸۶۲۰.۳ -۴۸.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
فلزات اساسي ۳۴۲۶۱.۷ ۳۴۱۳۰.۷ ۳۴۲۸۱.۷ ۱۲۶.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
انتشار و چاپ ۴۷۷۳۹.۸ ۴۷۷۳۹.۸ ۴۸۷۲۶.۳ -۹۶۷.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص بازار اول ۵۲۸۷۷.۵ ۵۲۸۷۲.۵ ۵۲۹۷۲.۱ -۶۴.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص صنعت ۶۰۹۲۱.۷ ۶۰۸۸۰.۱ ۶۰۹۵۳.۷ ۱۸.۰۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص كل ۷۱۹۲۵.۴ ۷۱۸۷۸.۷ ۷۱۹۷۷.۴ -۴.۷۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص آزاد شناور ۸۰۹۵۷.۸ ۸۰۹۳۵ ۸۱۱۱۷ -۱۲۱.۳۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
مالي ۱۳۰۳۳۸.۸ ۱۳۰۳۳۸.۸ ۱۳۰۶۳۲.۶ -۳۰۰.۲۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص قيمت ۵۰ شركت ۱۳۸۶۵۸.۳ ۱۳۸۰۴۴.۴ ۱۳۸۶۸۶.۵ ۶۱۸.۳۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
شاخص بازار دوم ۱۴۲۱۷۶.۷ ۱۴۱۸۳۴.۶ ۱۴۲۱۷۸.۵ ۳۶۵.۷۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
دستگاههاي برقي ۲۱۹۶۰۹.۱ ۲۱۹۴۲۶.۹ ۲۲۱۹۵۳.۸ -۲۹۷۴.۹۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵
فراورده نفتي ۲۹۶۷۷۶.۶ ۲۹۶۵۳۱.۹ ۲۹۶۸۰۰.۵ ۱۰۳.۶۰ ۱۳۹۳/۶/۱۹ - ۱۶:۱۵

نویسنده:

تاریخ: چهارشنبه 19 شهريور 1393 ساعت: 23:27

نظرات()

تعداد بازديد : 179

به این پست رای دهید:

بخش نظرات این مطلب


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]

آمار

آمار مطالب آمار مطالب
کل مطالب : 2011
کل نظرات : 120
آمار کاربران آمار کاربران
افراد آنلاین : 1
تعداد اعضا : 5
آمار بازدیدآمار بازدید
بازدید امروز : 72
بازدید دیروز : 108
ورودی امروز گوگل : 2
ورودی گوگل دیروز : 10
آي پي امروز : 8
آي پي ديروز : 40
بازدید هفته : 72
بازدید ماه : 17,816
بازدید سال : 228,732
بازدید کلی : 837,377
اطلاعات شما اطلاعات شما
آی پی : 3.238.248.200
مرورگر :
سیستم عامل :
امروز : دوشنبه 29 شهریور 1400

ورود کاربران


رمز عبور را فراموش کردم ؟

عضويت سريع

نام کاربری :
رمز عبور :
تکرار رمز :
موبایل :
ایمیل :
نام اصلی :
کد امنیتی :
 
کد امنیتی
 
بارگزاری مجدد

امکانات جانبی